Privacyverklaring

 

Emotief (Healing en Coaching)

Wim Sonneveldstraat 10

7558LV Hengelo(OV)

tel. 0613123808

 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.emotief-healingencoaching.nl , https://www.emotief.com , https://emotief-healingencoaching.com , https://www.emotief.de, https://www.marjoschilstra.nl

Emotief

Wim Sonneveldstraat 10

7558LV Hengelo(OV)

tel. 0613123808

0613123808

Marjo Schilstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Emotief (Healing en Coaching), zij is te bereiken via marjoschilstra@emotief-Healingencoaching.nl en marjoschilstra@marjoschilstra.nl en tevens telefonisch.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Emotief (Healing en Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marjoschilstra@emotief-healingencoaching.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Emotief (Healing en Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Emotief (Healing en Coaching) analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Emotief (Healing en Coaching) volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

– Emotief (Healing en Coaching)verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Emotief (Healing en Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor een nieuwsbrief, acties of webinars geldt, zolang jij je niet uitschrijft of de nieuwsbrief eindigt, blijf je ingeschreven.  Je kunt je met één klik altijd afmelden. Voor de belastingdienst hebben we een wettelijke bewaartermijn van minstens 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Emotief (Healing en Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Emotief (Healing en Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  Dat kan bijvoorbeeld gaan om een boekhouder die de factuurgegevens verwerkt en zoals je bij de cookieverklaring kunt lezen ook om bedrijven die de nieuwsbrieven verwerken e.d.

 

Voor afspraken per Zoom Call of andere internet calls geldt dat er alleen wordt gewerkt met aanbieders met ‘End to end encryptie’. Dat is het hoogst mogelijke beveiligingsniveau. Een kanttekening moet worden gegeven dat er in deze huidige tijd nooit absolute garanties kunnen worden gegeven. Het bedrijf of bedrijven waarmee wij werken voldoen met deze ‘End to end encryptie’ wel aan de hoogst mogelijke veilige standaard tegen meeluisteren door derden.

 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Emotief (Healing en Coaching) gebruikt  cookies of vergelijkbare technieken.

We gebruiken cookies om onze website gemakkelijker te laten functioneren, te registreren dat je onze website bezoekt en deze kun je eventueel uitschakelen. Wij kunnen je dan misschien geen voordelige aanbiedingen meer doen via advertenties. 

 

Voor de nieuwsbrief maken we gebruik van MailBlue een Nederlandse dochter van het Amerikaanse bedrijf Active Campaign

Onze Websitehost is ONE.Com

Onze landingspaginahost is Adpage.

Eventueel kunnen we Google Analytics gebruiken maar dan de geanonimiseerde versie.

Met al deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Wij gebruiken de Facebook pixel en delen informatie met Facebook om je bijvoorbeeld relevante aanbiedingen te kunnen doen d.m.v. retargeting advertenties en gebruiken de informatie ook o.a. om  lookalike profielen op Facebook aan te kunnen maken.  

Op de site van The European Interactive Digital Advertising  Aliance zie je wat je kunt doen om bepaalde cookies, trackers e.d. uit te schakelen en waar ze voor zijn. Wil je hun site bezoeken klik hier: https://www.youronlinechoices.com/nl/

Voor Google advertentiesettings: www.googleadssetings.com

Het is ook mogelijk om je browserinstellingen aan te passen om trackers en cookies te beperken.

 

 

Om je toestemmingen voor cookies op deze website of landingspagina gemakkelijk te beheren, scroll je naar beneden, daar vind je de soort trackers die op dit moment zijn geplaatst en of, waar en wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. Je kunt ze daar gemakkelijk uitzetten of druk op het c embleem rechts onderin en klik op meer details. Zo kun je eenvoudig je toestemming intrekken of geven.

 

Nieuwsbrief, winactie, vraag op de website en ontvangen van emails via MailBlue:  Als je een vraag hebt op onze website of als je een afspraak maakt, gebruiken we de door jou ingevulde gegevens om je een bevestiging of antwoord te sturen. We gebruiken deze niet om je per email te benaderen voor aanbiedingen, tenzij jij je inschrijft voor de nieuwsbrief, een winactie en eventueel verdere info en daarvoor nadrukkelijk toestemming geeft. 

Doe je alleen mee aan een winactie zonder de nieuwsbrief aan te vragen en op de hoogte te willen worden gehouden van andere aanbiedingen, dan benaderen we je niet meer per email als de actie helemaal is afgerond. D.w.z. dat je info over de actie en de daaraan gerelateerde info, zoals eventuele aanbiedingen naar aanleiding van de winactie ontvangt. Als de winactie dan helemaal is afgesloten ontvang je niet langer emails of blog berichten

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Emotief (Healing en Coaching).

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marjoschilstra@emotief-healingencoaching.nl. Als het gaat om wat er is geregistreerd tijdens je praktijkbezoek kun je ook bellen naar 0613123808. Alleen je factuurgegevens en andere belastingplichtige gegevens kunnen niet verwijderd worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Emotief (Healing en Coaching) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marjoschilstra@emotief-healingencoaching.nl

 

Gegevens die je in onze praktijk aan huis doorgeeft blijven alleen schriftelijk bewaard achter slot en grendel en bevatten geen gezondheidsinformatie, alleen eventuele ervaringen met Reconnective Healing en/of The Reconnection, Emotief (Impuls-Transformatie)coaching en Kundalini NRGY Awakening. Alleen Marjo Schilstra heeft toegang tot deze informatie. Indien je nadrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een review kan deze online worden geplaatst. Alle verdere door jou mondeling verstrekte gegevens over je eventuele gezondheid en dergelijke, komen niet op papier te staan, behalve in jouw eventuele eigen journaal over je vooruitgang dat je zelf mee naar huis neemt.